Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2454

Изоставен автомобил

Начало
14.10.2023
ID:
2454

Неправилно паркиране

Подаден от: Петко

Място/адрес: бул. „25-ти Септември“ 25Д, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Неправилно паркиран и изоставен автомобил от 12 месеца


Статус: Приключен
Подаден от: Петко

Оценка: 5 от 1 потребител


История на промените

29.10.202316:28

След извършена проверка на посочения адрес се установи действително паркирано ИУМПС. На автомобила е залепен стикер-предписание за преместване от имот общинска собственост. След изтичане срока тримесечен от датата отбелязана на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобила. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация.


Всички видове сигнали