Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2482

Неправилно паркирали автомобили

Начало
22.10.2023
ID:
2482

Неправилно паркиране

Подаден от: Петър Николов Петров

Място/адрес: ул. „Любен Каравелов“ 10Г, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Множество неправилно паркирали автомобили по цялото протежение на ул. Любен Каравелов. Паркират в близост до кръстовището с ул. Иван Вазов и така създават предпоставка за създаване на пътно транспортно произшествие. Паркират на забранените места, като така възпрепятстват достъпът до гаражните клетки на живущите.


Статус: В процес
Подаден от: Петър Николов Петров

Присъединени: 0