Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2500

Неправомерно поставени скоби за парко място

Начало
29.10.2023
ID:
2500

Неправилно паркиране

Подаден от: Веселка Проданова

Място/адрес: ж.к. Балик 21 вх.з , 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Описание: Непосредствено до блок 21 вх.З на ж.к Балик, на тротоара са поставени скоби за паркиране, които пречат на маневрирането на автомобилите пред нашия вход, пречат на преминаването по тротоара и на ползването на поставеният там банкомат. Моля за проверка от длъжностно лице, с която да бъде установено, дали тези скоби са поставени законно.


Статус: Приключен
Подаден от: Веселка Проданова

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

21.12.202309:17

След направена проверка на място и по документи от служители на Община град Добрич се установи, че ПИ с идентификатор 72624.619.589 по КККР, УПИ XII - 589 в кв. 54 по Кадастрален и ЗРП на ж. к. "Балик - Йовково" - ЮГ на град Добрич, в който е построена двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.589.1 по КККР на град Добрич е частна собственост. Поставените антипаркинг елементи попадат в обхвата на гореописания ПИ с идентификатор 72624.619.589 по КККР. За поставянето на антипаркинг елементи в частни имоти, Община град Добрич не носи отговорност. Поставянето на такива елементи е решение на собственика на имота.


Всички видове сигнали