Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2510

Парко места

Начало
02.11.2023
ID:
2510

Неправилно паркиране

Подаден от: Георги Матеев

Място/адрес: Ул.Дунав 16,вх.Г

Описание: Ето и още три автомобила които са пред входа и не са в движение от година.ТХ3521ХВ ; ТХ4310ХТ ; СА9106МХ.


Статус: Приключен
Подаден от: Георги Матеев

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

20.11.202314:11

Инспектори по Опазване на околната среда към Община град Добрич извършиха проверка на посочения адрес. По време на проверката се констатира, че единият от автомобилите отговаря на разписаните разпоредби в Закон за управление на отпадъците, отнасящи се към частта "Излезли от употреба моторни превозни средства". Залепен му е стикер-предписание за преместване на излязло от употреба МПС и ако след изтичане на законовия срок не бъде премахнат от собственика, Община град Добрич ще пристъпи към принудителното му отстраняване. Останалите два автомобила са в движение с валиден преглед и не могат да бъдат предприети никакви действия срещу паркирането им.


Всички видове сигнали