Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 2549

Неработещ светофар.

Начало
13.11.2023
ID:
2549

Неработещо осветление/светофар

Подаден от: Виолета Спасова

Място/адрес: бул. „25-ти Септември“ 43, ет 2 офис 4, 9301 Север 1, Добрич, България

Описание: Защо светофара на бул. "25 Септември" и ул. "Отец Паисий" неработни повече от седмица? Това е много натоварено кръстовище и се преминава много трудно. Кога ще го пуснете?


Статус: В процес
Подаден от: Виолета Спасова

Присъединени: 0