Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 2590

Неработещо уличното осветление

Начало
20.11.2023
ID:
2590