Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 2594

Опасна шахта на тротоара

Начало
21.11.2023
ID:
2594

Друго

Подаден от: Кольо Тодоров

Място/адрес: Гр. Добрич, Ул.Вардар, 30, вх.А

Описание: На тротоара пред входа А, на ул. Вардар 30, има отместен капак на шахта. Шахтата е за кабели на мобилни оператори. Опорния пръстен на шахтата е счупен и в резултат на това , капака се отмества при преминаване на коли или пешеходци върху него. Многократно е наместван от живеещите във вход А , но отново се отмества. Необходим е ремонт , при който да се замени счупения опорен пръстен на шахтата, за да не се отмества капака.


Статус: Приключен
Подаден от: Кольо Тодоров

Оценка: 5 от 1 потребител