Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 2648

Опасна, много дълбока дупка на ул. Вардар №46

Начало
28.11.2023
ID:
2648