Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2660

ОПАСНА ШАХТА БЕЗ КАПАК!!!

Начало
29.11.2023
ID:
2660

Подаден от: Даниела

Място/адрес: 25 ИВАН ВАЗОВ

Описание: На ул. Иван Вазов 25 на тротоара има опасна шахта, чийто капак е на големи дупки в следствие на снега. Уличното осветление не работи и вечер не се вижда, а всички пешеходци минават по тротоара. Шахтата е изключително опасна и е въпрос на време да се случи инцидент. Моля за спешна провека и подмяна на капака!


Статус: В процес
Подаден от: Даниела

Присъединени: 0