Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2667

Висяща и клатеща се ламарина на 7 етаж на "Високото тяло"

Начало
29.11.2023
ID:
2667

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Калоян Костадинов

Място/адрес: Център

Описание: На седми етаж на "Високото тяло" откъм страната на магазин Била има разкачен ламаринен елемент от облицовката на сградата, който виси и се клати от вятъра. Мястото е натоварено и е застрашен е живота и здравето на преминаващите хора по центъра.


Статус: Приключен
Подаден от: Калоян Костадинов

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

15.12.202315:43

На 06.12.2023 г. е извършена проверка на сграда с идентификатор № 72624.625.343.1 по Кадастрална карта на град Добрич (Високото тяло) от служители на дирекция "Устройство на територията и строителен контрол" при Община град Добрич. Сградата е в режим на етажна собственост и е дадено предписание на Управителя на етажната собственост за предприемане на незабавни действия относно отстраняване на опасно провисналите елементи от фасадата.


Всички видове сигнали