Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 27

Сигнал №27

Начало
09.09.2016
ID:
27

Друго

Място/адрес: ул. „Път III“ 24, 9305 Добрич, България

Описание: УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ , На ул. Път III” местност Гаaзи Баба живеят много хора. Към този момент на тази улица няма никакво улично осветление. По ул. Път III” от задния портал на зала „Добротица“ има трафопост, откъдето може да се вземе ток, а също така има монтирани електрически стълбове, но осветление няма. Във връзка с това моля за Вашето съдействие за разрешаване на наболелия за жителите въпрос, свързан с липсата на всякакво осветление в района.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител