Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 2703

жалба

Начало
05.12.2023
ID:
2703

Теч на вода

Подаден от: Албена Асенова Георгиева

Място/адрес: град Добрич, ул."Купен" №16

Описание: Собственик съм на сгради, построени в поземлен имот, находящ се в град Добрич, ул."Купен" №18. През лятото на 2022 г. съседът ми Джеват, който живее на ул."Купен"№16 построи сграда на границата с моя имот без мое знание и съгласие и без да постави отводнителни улуци на покрива, в следствие на което всичката дъждовна вода се излива върху моята ограда и в основите на къщата ми. Освен това на оградата ми е изградил още два реда тухли, направил е нов покрив на къщата си, който е удължил към моя имот, стряхата на покрива е над оградата ми и влиза в моя имот. Този покрив също няма отводнителни улуци и дъждовната вода се изтича в имота ми и влиза в основите на къщата ми. Моля, да извършите проверка за извършеното незаконно строителство.


Статус: Приключен
Подаден от: Албена Асенова Георгиева

Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

19.12.202317:18

На 12.12.2023 г. общински служители от дирекция "Устройство на територията и строителен контрол" извършиха проверка на посочения адрес. Достъп в имота не бе осигурен, поради отсъствието на собствениците от страната. Оглед е извършен от към улицата и не е установено извършване на строително монтажни работи. За изградените сгради в имот с идентификатор 72624.613.549 по КК на град Добрич е необходимо представяне на документи и строителни книжа. При връщане на собствениците на адреса, моля да ни уведомите, за да извършим повторна проверка.


Всички видове сигнали