Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 2731

Промяна на разписание.

Начало
12.12.2023
ID:
2731

Друго

Подаден от: Татяна Георгиева

Място/адрес: бул.Трети март 59

Описание: Относно, транспортната схема и разписанието на автобус 1, моля да бъде променен часа 17.17 ч - ВиК-2. Много служители на ВИК ДОБРИЧ АД и други фирми използват този транспорт, за да се придвижат до центъра. Няма и автобус до ЖК Добротица, това е единствения. Предлагам, да се промени часа от 17.17 ч при спирка ВиК-2 на 17.05 ч. Работното време на ВИК ДОБРИЧ АД е до 17 ч., служители и клиенти се налага да чакат, на спирка /без навес/ в дъжд и сняг.


Статус: Приключен
Подаден от: Татяна Георгиева

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

05.03.202414:27

Във връзка с подадения от Вас сигнал №2731/12.12.2023 за подобряване на транспортното обслужване на гражданите на гр. Добрич Ви уведомяваме: При разработването на новата общинска транспортна схема, бяха взети под внимание всички предложения от граждани и фирми за промяна на маршрути и часове, след което същите бяха публикувани за публично обсъждане и в последствие утвърдени от Общински съвет гр.Добрич. Всички направени предложения от граждани, включително и Вашето ще бъдат взети под внимание при актуализация на общинската транспортна схема на гр.Добрич. Благодаря Ви за направеното предложение.


Всички видове сигнали