Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2739

Опасна мазилка от Дунав бл.59

Начало
14.12.2023
ID:
2739

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Антон Василев

Място/адрес: Дунав. бл.59

Описание: От блок 59 падат мазилка и стъкла върху паркинг и върху моята(съседна) сграда.


Статус: Приключен
Подаден от: Антон Василев

Оценка: 3 от 1 потребител


История на промените

19.01.202409:09

Извършена е проверка от служители на дирекция "Устройство на територията" на 12.01.2024 г. Сградата е в режим на етажна собственост и е поставено предписание на входната врата на блока с цел да бъдат уведомени всички съсобственици на сградата, за предприемане на незабавни действия относно отстраняване на елементи от мазилката на фасадите. Предстои блока да бъде саниран, тъй като е в списъка с одобрени по ПВУ.


Всички видове сигнали