Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 2796

Кръстовище с 3 знака "стоп"

Начало
06.01.2024
ID:
2796

Повредена/липсваща табела

Подаден от: Дани Стоянова

Място/адрес: Ул. Княз Дондуков 2

Описание: Здравейте! Пиша Ви относно подаден към вас сигнал за липсващ пътен знак "стоп", който случай е приключен, но неправилно. Има поставени два нови знака. Единият е на ул. Ал. Стамболийски (която улица е главна и би трябвало преминавато да е с предимство) в посока ул. Пере Тошев/Княз Дондуков. Другият е на ул. Княз Дондуков (в посока Джамията), която улица е еднопосочна и няма смисъл от такъв знак. Единственият знак, който е нужен е на ул. Пере Тошев, а точно този знак е почти невидим и неподменен. Сега е кръстовище с 3 знака "стоп", няма само на Княз Дондуков 2, която улица е еднопосочна. Единственото, което е трябвало да направите, е да подмените най-старият.


Статус: В процес
Подаден от: Дани Стоянова

Присъединени: 0