Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2811

Докога ще ни тормози този климатик

Начало
12.01.2024
ID:
2811

Друго

Подаден от: Любов Николова

Място/адрес: Бул "25ти Септември40 вх Б,ЕТ 1,АП 2

Описание: Явно обикновения гражданин,няма права в нашия град.Преди месец пуснахме сигнали, срещу шума и вибрациите на климатика на Пощенска банка.Получихме отговор от вас, Вчера бе направена проверка и от РЗИ, които нямали право да накарат банката да пусне климатика,за да измерят шума.След разговор с управителката на банката,тя ги е уверила,че климатика няма да се пуска.ДНЕС той отново работи,от всички климатици,само този, който е проблемен.Има,ли сила, която да ги накара да го преместят,или ще си играем на нерви.Моля за по-сериозно внимание от ваша страна.


Статус: Приключен
Подаден от: Любов Николова

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

29.01.202414:03

Във връзка с Ваши сигнали подадени в Община град Добрич, Ви уведомявам следното: Сигналите са изпратени на РЗИ Добрич по компетентност. Тя е институцията измерваща еквивалентните нива на шума. Поради това, че климатикът е монтиран по фасадата /външна стена/ на жилищния блок, която по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността се явява обща част, ползването на която трябва да бъде по такъв начин, че да не пречи на другите собственици /чл. 31 от Закона за собствеността/, то проблема визиран в жалбата Ви следва да се реши по реда на определен в Закон за управление на етажна собственост. В правомощията на Общото събрание е да взема решения, свързани с управлението на общите части на етажната собственост. В случай, че сте недоволни от взетото решение на Общото събрание, то следва да отнесете спора за разрешаването му от компетентния съд.


Всички видове сигнали