Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2815

Нарушена инфраструктура

Начало
15.01.2024
ID:
2815

Място/адрес: гр. Добрич, бул. "3 март"

Описание: През септември 2019 пред блоковете на бул. 3 март 41;43 и 45 от ВиК незаконно разкопаха улицата и отказват да поемат отговорност за нейното асфалтиране,въпреки че имат акт от Община Добрич за незаконно разкопаване на трасето. Живущите от трите блока събраха пари, за да запълнят дупките с чакъл, но до днес отговорност не е поета и дупките стоят.


Статус: В процес

Присъединени: 1