Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2821

СТАРА СГРАДА, ОПАСНА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЙ -ВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА .

Начало
16.01.2024
ID:
2821

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Светлана Петрова

Място/адрес: офис Варненски път 47

Описание: Искам адекватен отговор, който не получавам от години !!!!!!!!!! Сградата е по идентификатор - 72624 621.25. 2 - Собственост: ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА , със застроена площ : 728 кв.м. .. питам Ви какво ще се случва с нея ? Влизат наркомани, клошари спят по разхвърлени стари матраци, често се използва и за WC, децата в квартала дори влизат да играят ,чупят и рушат, никой не вижда какво друго дирят там. Вътре е сметище ,има гуми, масла и прочие, изоставени от бившите наематели. Няма врати и прозорци, НЕ Е ОБЕЗОПАСЕНО ! За отвън да не говорим, пълна мизерия и мръсотия. Автомобилите нямат видимост от храсталаци, плъзнали до пътното платно и сега за капак автобуса (10) почива там. Докато не стане беля никой няма да вземе мерки. Не ни карайте да каним национални телевизии и да подаваме жалби !


Статус: Приключен
Подаден от: Светлана Петрова

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

26.01.202413:49

Във връзка с подадения сигнал за Поземлен имот 72624.621.25 по КККР на гр. Добрич, находящ се в ж. к. Добротица, вид собственост Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 5265 кв. м, квартал 713, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК и построената в него сграда с ид. № 72624.621.25.2, Ви уведомявам че: 1. Комисия по чл. 196, ал. 1 от Закона за устройство на територията извърши проверка и констатира, че сградата е в лошо състояние, естествено износена, опасна за експлоатация, негодна за използване, застрашена от самосрутване, вредна в санитарно-хигиенно отношение, не може да се поправи и заздрави. Комисията предложи на Кмета на Община град Добрич да издаде заповед за премахване на обекта. 2. С Решения № 51-17/27.06.2023 г. Общински съвет гр. Добрич е дал съгласие за продажба на имота, ведно със сградата, чрез публичен търг с тайно наддаване. Същият е предвиден "за обществено обслужване и многоетажен гараж" и включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 г. на Община град Добрич.


Всички видове сигнали