Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2850

НАВОДНЯВАНЕ ОТ УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ

Начало
20.01.2024
ID:
2850

Подаден от: Сашо Карабельов

Място/адрес: ж.к. Балик 63Б, 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Описание: На улицата пред бл.63, жк“Балик“ е компрометирана канализацията. Има пробив, от който се пълни шахта с кабели, собственост на Виваком. И понеже бл.63 е на по-ниско ниво от улицата, мръсната вода влиза през отворите за кабели в мазетата. Вече втори месец ежедневно изхвърляме с кофи фекална вода. Страхуваме се да не поддадат и основите на сградата, защото пространството пред блока е подгизнало и блика мръсна вода от всяка копка. Миризмата в целия район и в жилищата ни е ужасна. Има опасност от епидемия. Уведомени са ВИК, Виваком и РЗИ но никой не ни обръща сериозно внимание. Молим за съдействие!


Статус: В процес
Подаден от: Сашо Карабельов

Присъединени: 0