Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2927

Капещ климатик на съсед върху моя

Начало
17.02.2024
ID:
2927

Друго

Подаден от: Ивелина Петрова

Място/адрес: жк."Балик" бл.2 вх.А ет.4 ап.13

Описание: Жалба до Кмета на Община гр.Добрич от Ивелина Иванова Петрова жк."Балик" бл.2 вх.А ет.4 ап.13 гр.Добрич Уважаеми Господин Кмете, пиша Ви относно моята жалба с вх. рег. №: 94И-00-893/13.12.2023г. и сигнал #2743 от 15.12.2023г. Разбрах, че на собственика Вилислав Светлозаров Панайотов е връчено предписание №:2/03.01.2024г. със срок до 28.01.2024г. да отводни поставеният от него климатик. Искам да Ви уведомя, че такова действие от негова страна не е извършено, както видимо не е и уважил Вашето предписание. Явно не взима на сериозно проблема, тъй като проблемът е още на лице и по него не се работи. Моля отново за съдействие от ваша с


Статус: Приключен
Подаден от: Ивелина Петрова

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

01.03.202414:21

Относно климатика на Вилислав Светлозаров Панайотов, поставен в съседния вход Б, на жилищния бл. 2 в ж.к. Балик е връчено предписание № 2/03.01.2024 г., което е с пожелателен характер. Не е налице законово основание за решаване по административен ред на казуса за отводняване на монтирания климатик на фасадата. Предвид гореизложеното, моля да имате предвид, че бихте могли да потърсите правата си по съдебен ред.


Всички видове сигнали