Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2928

Сигнал

Начало
18.02.2024
ID:
2928

Място/адрес: Добрич Център, ул. „Генерал Гурко“ 20, 9300 Добрич, България

Описание: ГОСПОДИН КМЕТ, В гр. Добрич, на ул. „Ген. Гурко“ пред № 20 асфалтовата настилка е компрометирана вследствие на прокарване на газопровод за живущите в жилищната сграда. Образувана е дупка, която непрекъснато се разширява, затруднява движението на МПС по улицата и е предпоставка за ПТП. Асфалтовата настилка на това място на няколко пъти е ремонтирана, но ефектът е краткотраен. Около два месеца след всеки ремонт дупката отново се отваря и разширява. Моля за спешно и трайно решение на проблема.


Статус: В процес

Присъединени: 0