Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2937

Инертен материал от ремонта на ул. III път в Лозята да се ползва за ул. I път

Начало
20.02.2024
ID:
2937

Място/адрес: Св. Георги, ул. „Път I“ 2, 9305 Добрич, България

Описание: Здравейте, Желая на екипа на общината успешно завършване на ремонта на ул. III път. На 31.08, на срещата с жители на Лозята кметът Йорданов каза, че инертният материал от ремонта може да се използва за запълване на дупките по ул. I път. Надявам се все още да има такава възможност, защото пътят вече е много трудно проходим, а все повече семейства живеят в този район. Благодаря.


Статус: В процес

Присъединени: 0