Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 2947

Паметник но не на културата

Начало
22.02.2024
ID:
2947

Неправилно паркиране

Подаден от: веселин йорданов

Място/адрес: Център, ул. „Цар Петър“ 24 A, 9304 Добрич, България

Описание: автомобила стои повече от година с изтекла гражданска отговорност и без преглед.


Статус: Приключен
Подаден от: веселин йорданов

Оценка: 5 от 1 потребител


История на промените

18.03.202413:18

Автомобилът не отговаря на изискването за излязло от употреба моторно превозно средство. ИУМПС е МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 2000 г. за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху общинска собственост.


Всички видове сигнали