Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2971

Опасен и необезопасен имот представляващ опасност за хора и коли

Начало
09.03.2024
ID:
2971

Свлачище/пропаднал път

Подаден от: Димитър

Място/адрес: Бул 25 септември 37 зад вход Г

Описание: Зад входа има пропадане на пътна настилка и бордюри между улицата и изкопа . Оградата беше съборена от камиона за сметосъбиране ,но много преди това от изкопа беше се получило пропадане и оглягване на целия терен. Собственика на имота е длъжен по закон да обезглавява имота да урегулура и поправи нанесени щети повреме и след строежа. Собственика е член на общинския съвет настоящ или бивш така ,че моля да се свържете със Собственика и заедно със сметосъбиращата фирма да поправят щетите по уградата ,а не терена да се превръща в огромно сметище и да хвъръчат боклуци от счупена та кофа за смет.


Статус: В процес
Подаден от: Димитър

Присъединени: 0