Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2977

мини сметище причинено от шофьорите на градски транспорт

Начало
09.03.2024
ID:
2977

Боклук/сметище

Подаден от: Деница Йорданова

Място/адрес: обращалото на АПК

Описание: На обращалото на АПК липсва химическа тоалетна. Шофьорите вършат физиологичните си нужди между дърветата. Липсват кошчета за отпадъци, шофьорите изхвърлят боклуците си директно на земята. Оформило се е едно доста неприятно сметище. Моля поставете химически тоалетни и контейнери за отпадъци!


Статус: Приключен
Подаден от: Деница Йорданова

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

28.03.202410:15

Служители на общинска администрация извършиха проверка на посочения в сигнала адрес. По време на проверката се установи, че в зелените площи има разпилени множество битови отпадъци. Сигналът е предаден на сметопочистващата фирма. При извършена следваща проверка на 13.03.2024 г. се констатира, че отпадъците са почистени. За недопускане на последващи замърсявания е поставен контейнер за ТБО.


Всички видове сигнали