Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2984

Градски парк плочки и павета

Начало
11.03.2024
ID:
2984

Подаден от: Калоян Костадинов

Място/адрес: Градски парк "Свети Георги"

Описание: Настилки и плочки пред ресторант "Лебед" и стълби "Осморките" трябва да се сменят и поправят. Преди година е подаден сигнал за същото. Звъняно е на госпожа директора на предприятие "Обществени дейности", но без резултат за една година.


Статус: В процес
Подаден от: Калоян Костадинов

Присъединени: 1