Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2987

Състояние на улица

Начало
12.03.2024
ID:
2987

Улична дупка

Място/адрес: Гр. Добрич, ул. Железничарска 5

Описание: От повече от 15 год. цялата улица е с нарушена асфалтова покривка. Многократно живущите сме отправяли запитвания и винаги отговора на служителите от общината е бил, че се чака реализирането на "водния цикъл". Очевидно това няма да се случи в обозримо бъдеще, но в момента улицата е цялата в огромни и дълбоки дупки една до друга. Изключително трудно е преминаването на автомобили, защото дупките са много дълбоки и на цялата ширина на улицата. Друг сериозен проблем е, че след честите ремонти на ВиК, никога не асфалтират. При дъждовно време цялата улица, от тротоар до тротоар се наводнява. По тази улица се стига и до ЦДГ 27.


Статус: Приключен

Оценка: 1 от 1 потребител