Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 2999

Теч на вода

Начало
18.03.2024
ID:
2999

Подаден от: Светла Йорданова

Място/адрес: Ул. Баба Тонка 30а

Описание: От пет дни тече вода от улицата Баба Тонка N30 а - пред дома на родителите ми /възрастни хора на 89 и 84 г/. На същото място на тротоара има кран два пъти е текло от там вода и е правен ремонт преди няколко месеца беше последния. Моля, вземете мерки възможно най-бързо.


Статус: В процес
Подаден от: Светла Йорданова

Присъединени: 0