Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 3

Сигнал №3

Начало
20.07.2016
ID:
3

Друго

Място/адрес: ул. „Методи Кусевич“ 4, 9300 Добрич, България

Описание: Изоставен от повече от година автомобил


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

29.08.201610:25

На автомобила е залепен стикер – предписание за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство от имот общинска собственост. След изтичане срока три месечен от датата отбелязана на предписанието Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобила. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на Общинска администрация.


Всички видове сигнали