Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 3005

преместване на контейнери за смет и зелени отпадъци

Начало
19.03.2024
ID:
3005

Подаден от: Петко Петков

Място/адрес: 9311 - Добрич

Описание: Здравейте, настоявам за преместване на контейнерите за смет и зелени отпадъци поради нередоното им извозване и образуването на мирко сметище в центъра на квартала. Смятам че не е редно мястото им да е точно там.


Статус: В процес
Подаден от: Петко Петков

Присъединени: 1