Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3012

Непочистени контейнери за отпадаци

Начало
21.03.2024
ID:
3012

Подаден от: Ивайло Иванов

Място/адрес: Богдановси път

Описание: Би трябвало контейнерите да се почистват ежедневни. До сега се почистваха 2 пъти седмично и беше приемливо От известно време се почистват незнайни как но не и регулярно Безмислено е да се правят кампании за почистване а общината да ни зарива в такива Кафе бихме могли да видим графика за сметоизвозване ?


Статус: В процес
Подаден от: Ивайло Иванов

Присъединени: 0