Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3028

Опасен покрив

Начало
28.03.2024
ID:
3028

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Яким Янакиев

Място/адрес: Добрич Център, ул. „Ангел Кънчев“ 1, 9300 Добрич, България

Описание: На покрива има наклонена-каменинова тръба отдушник, която ще падне в скоро време. Всеки ден от там минават всички ученици от СУ П. Р. Славейков. Моля вземете незабавни мерки.


Статус: В процес
Подаден от: Яким Янакиев

Присъединени: 0