Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 3031

предложение 2

Начало
29.03.2024
ID:
3031

Подаден от: Петко Петков

Място/адрес: 9311 - Добрич

Описание: п.п. предложение парк"ИЗВОРИТЕ" След като съберем водата на едно място ще можем спокойно да поддържаме по някакъв начин самото място, било то с косене на площа , пръскане против насекоми и т.н. Също така предлагам да бъде заравнено с помоща на техника, да бъде насипано с чиста земна маса(пръст) там където е необходимо за да може да бъде по лесно облагородяването на парка , съответно и поддържката му. Би било добре да има и алеи за разходка и спорт, беседка или пейки за отдих и почивка, кошчета за смет, малка импровизирана зелена детска площатка за най малките жители и посетители , и по голямо зелено игрище за по големите. И така ако обърнете внимание, този парк ще се възроди и ще се превърне в още едно красиво място в град Добрич. Благодаря за вниманието.


Статус: В процес
Подаден от: Петко Петков

Присъединени: 22