Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3051

Сигнал за бордюр

Начало
07.04.2024
ID:
3051

Място/адрес: Гр.Добрия ж.к Добротица 40

Описание: Пускам сигнал за бордюр препречващ достъпа до гаражите, намиращ се в гр. Добрич, ж.к."Добротица", бл.40 зад самия блок, между гаражи с идентификатори 72624.621.340.1.14 и 72624.621.340.1.16. След множество жалби през годините към община гр. Добрич срещу живущите на ж.к."Добротица", бл.40, препречвайки пътя към гараж с идентификатор 72624.621.340.1.12 последва и съдебен процес с назначена съдебна експертиза, в която бе установено, че в момента положения бордюр не трябва да съществува, няма го в нито един документ/проект на блока(стр.5 от съдебната експертиза). Въпросният бордюр е излишен и затруднява преминаването. Моля да бъде премахнат изцяло до ниво пътна настилка, за да бъде ЯВЕН и улеснен достъпа до моя имот. Прилагам документи от съдебно-техническа експертиза.


Статус: В процес

Присъединени: 0