Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3060

Преустройство и ремонт без съгласие на етажната собственост

Начало
09.04.2024
ID:
3060

Друго

Подаден от: Красимира Иванова

Място/адрес: бул. 25 септември 25 вх. Г

Описание: Здравейте, в офиса на бившата Райфайзенбанк (сега ОББ) под бл. Толбухин (бул. 25 септември 25 под жилищата на вх. Г) се извършва ремонт и преустройство. Събарят се колони, разбиват се стени. Тътенът от действията е изключителен. Собствениците не сме давали съгласие, не сме уведомени за вида на преустройството и ремонта, нито за неговото начало и край, нито как ще се отрази той на жизнеустойчивостта на сградата. Моля да се има предвид, че след голямото земетресение този блок беше изключително пострадал и бяха поставяни допълнителни укрепващи колони за безопасност на живущите. Всяко едно необмислено разбиване би създало предпоставки за намаляване сигурността на сградата. Не ми е известно как и какво разрешение е издадено и има ли към него конструктивен проект, който да осигури сградата.


Статус: Приключен
Подаден от: Красимира Иванова

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

19.04.202415:44

Във връзка с подадения от Вас сигнал Ви уведомяваме, че е изготвено конструктивно становище от инж. Тодор Николов Топчев, специалист строителство на сгради и съоръжения, според което така предвидените ремонтни дейности могат да се осъществят, защото с предвидените промени не се нарушават носещи конструктивни елементи (всички стени, които ще се премахват са изпълнени от итонг или гипсокартон по време на предходни ремонтни дейности), коравината на сградата не се намалява. Предвидените промени могат да се приемат за несъществени и на основание чл. 5 и 6 се запазва положителната сеизмична оценка и преизчисляване на сеизмичната устойчивост на сградата не се налага.


Всички видове сигнали