Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3063

Незаконен Строеж на общинска земя на блок 4 етажа (представян като къща)

Начало
09.04.2024
ID:
3063

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: Паркинг зад улица Капитан Андреев

Описание: Добър Ден, Зад нашият блок, на ул. Максим Горки No.5 се разруши архитектурно Бюро, дълго време стоящо нестопанисвано. Където съдържателя на бар Лондра си държеше различни лични вещи. По настоящем тихо-мълком старият строеж, бе зразрушен. На стройтелната табела, след разрушаване на старата сграда пишеше, че ще се строй тип складово помещение. Интересно обаче, хората вече в Блока знаят, че е заплануван строеж на блок на 4 етажа. Стройтелите който са на стройтелната площадка, пък който попитах твърдят, че ще е просто къща. Хората от блока срещу полицята с оранжевите тераси , който непосредствено ни застрашава строежа да прекрати достъпа на слънчева светлина на първите 4 етажа не са съгласни. Възможно ли някой от общината да го разгледа, този казус? Поздрави Георги Георгиев


Статус: В процес

Присъединени: 0