Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 3064

Незаконен Строеж на общинска земя на блок 4 етажа (представян като къща)

Начало
09.04.2024
ID:
3064

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Георги

Място/адрес: Паркинг зад улица Капитан Андреев

Описание: Добър Ден, Зад нашият блок, на ул. Максим Горки No.5 се разруши архитектурно Бюро. Дълго време стоящо нестопанисвано, съдържателя на бар Лондра си държеше различни лични вещи. По настоящем тихо-мълком старият строеж, бе разрушен. На стройтелната табела, след разрушаване на старата сграда пишеше, че ще се строй тип складово помещение. Интересно обаче, хората вече в блока знаят, че е заплануван строеж на блок на 4 етажа. Стройтелите който са на стройтелната площадка, пък който попитах твърдят, че ще е просто къща. Хората от блока срещу полицията с оранжевите тераси вх. А , който непосредствено ни застрашава строежа да прекрати достъпа на слънчева светлина на първите 4 етажа не са съгласни! НАСТОЯВАМЕ ОБЩИНАТА ДА НЕ ДОПУСНЕ СТРОЕЖА НА МНОГО ЕТАЖНА СГРАДА! Поздрави Георги


Статус: В процес
Подаден от: Георги

Присъединени: 0