Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 3096

Оставете на мира ЗДРАВИТЕ дървета на Добрич и на хората!

Начало
21.04.2024
ID:
3096

Подаден от: Таня Илиева

Място/адрес: гр. Добрич

Описание: На вниманието на Йордан Йорданов, Имате задължение да се грижите за града и да Опазвате природата и хората! Вие служите на нас, а не ние на вашите интереси! Респективно, НИКОЙ не ви дава право да убивате ЗДРАВИ дървета, още по-малко без надлежната законоустановена документация и против интересите на РАБОТОДАТЕЛИТЕ ви!!! Ако бъде премахнато още едно ЗДРАВО дърво на територията на града, без изрично документирана необходимост, считайте го за искане за подаване на оставка! Още няма отговор на подадените 2500 подписа ПРЕДИ отвратителната ВАНДАЛСКА сеч на 56 здрави дървета по централната алея??? Тук да не ви е бащиния? СПРЕТЕ докато е време. Без уважение и със огромно съжаление, че съм гласувала за избирането на толкова лошо управляващ. Никога повече! А кой прибра парите от дървесината??


Статус: В процес
Подаден от: Таня Илиева

Присъединени: 0