Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 3158

Ограничаване на скоростта по ул. Орфей и ул.Димитър Ковачев

Начало
13.05.2024
ID:
3158

Място/адрес: ж.к. Балик, 49А, 9303 Добрич, България

Описание: След асфалтирането на ул.Орфей и ул. Дим.Ковачев в кв.Балик , всяка вечер в късните часове се правят гонки и се кара с несъобразена скорост. Моля, да бъдат поставени легнали полицаи или да се ограничи по друг начин скоростта, преди да е станал инцидент!


Статус: В процес

Присъединени: 0