Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 3185

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Начало
21.05.2024
ID:
3185

Боклук/сметище

Подаден от: Христо

Място/адрес: Добрич Център, ул. „Оп. Петър Алексиев“ 1, 9304 Добрич, България

Описание: В близост до Детска градина и Ареста се е образувало сметище поради неправилното изхвърляне на битови и строителни отпадъци. Моля да бъдат взети мерки за почистване, тъй като ежедневно в близост до него преминават деца.


Статус: Приключен
Подаден от: Христо

Оценка: 0 от 0 потребител