Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 575

Сигнал №575

Начало
04.09.2018
ID:
575

Повредена/липсваща табела

Място/адрес: ул. „Доктор Константин Стоилов“ 1, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: На острия завой пред съда няма никаква видимост за насрещно движение, а и улицата е тясна.. Нужно е да се постави сферично огледало, за да имат шофьорите наблюдение над пътната обстановка.


Статус: В процес

Присъединени: 0