Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 584

Сигнал №584

Начало
08.09.2018
ID:
584

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Вардар“ 16, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: На тротоара пред магазин "Джеронимо" има два паркирани автомобила без регистрационни табели от една година. Автомобилите никога не са регистрирани, и пречат да паркират автомобили които са регистрирани и си плащат данъците в Община гр. Добрич. Автомобилите са синя Шкода Фабия и Рено Клио.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

18.09.201817:45

Във връзка с постъпил Ваш сигнал в Община град Добрич относно паркирани автомобили Ви уведомявам, че след извършена проверка от служители на Общината на посочения адрес се установи, че действително автомобилите не са в движение. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.: а) МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 гл.; б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; в) изоставено регистрирано МПС. На автомобилите са залепени стикери - предписания за преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства от имот общинска собственост. След изтичане срока /три месечен от датата отбелязана/ на предписанията, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобилите. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация.


Всички видове сигнали