Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 607

Сигнал №607

Начало
04.10.2018
ID:
607

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Климент Охридски“ 27, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Катастрофирал автомобил е паркиран от повече от година на тясната уличка от училище Вапцаров към блок 26 на бул. Добруджа и пречи на движението.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

16.10.201815:36

Във връзка с постъпилия сигнал Ви уведомява, че след извършена проверка от служители на Община град Добрич на посочения адрес се установи, че действително автомобилът не е в движение. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.: - МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; - изоставено регистрирано МПС. На автомобила е залепен стикер - предписание за преместване на излязло от употреба МПС от имот общинска собственост. След изтичане на срока /три месечен от датата на отбелязване/ на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобила. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация.


Всички видове сигнали