Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 619

Сигнал №619

Начало
23.10.2018
ID:
619

Неправилно паркиране

Място/адрес: бул. „Добруджа“ 26, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Здравейте, на паркинга зад бензиностанция Еко има две коли които стоят там от години и не се ползват. Моля да съдействате да се махнат, понеже само заемат парко място. Едната кола е Рено и е без номера, а другата е с номер В2650СВ. Благодаря предварително и приятен ден!


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

31.10.201810:20

Във връзка с постъпилия сигнал Ви уведомявам, че след извършена проверка от служители на Община град Добрич на посочения адрес се установи, че действително единият от автомобилите не е в движение, а другия е в движение. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.: - МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; - МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; - изоставено регистрирано МПС. На автомобила е залепен стикер - предписание за преместване на излязло от употреба МПС от имот общинска собственост. След изтичане на срока /три месечен от датата на отбелязване/ на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобила. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация.


Всички видове сигнали