Сигнали в Добрич днес

В процес 1034 Приключени 1527

Сигнал № 694

Сигнал №694

Начало
16.01.2019
ID:
694

Замърсяване на въздуха/индустриална миризма

Място/адрес: ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 9, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Ежедневно се горят отпадъци !


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

30.01.201909:06

Имота е частна собственост и съгласно чл. 7, ал. 1 от действащата Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и определените прилежащи територии по чл. 6, ал. 1, да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки вид конкретен отпадък. Въз основа на гореизложеното е дадено предписание на собственика на имота в 14-дневен срок от датата на получаване на предписанието да предприеме необходимите действия за почистването му и недопускане на последващо замърсяване. Предписанието не е изпълнено в срок и към собственика на имота са предприети административно-наказателни мерки.


Всички видове сигнали