Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 792

Сигнал №792

Начало
07.04.2019
ID:
792

Повреден паметник на културата

Място/адрес: Unnamed Road, 9300 Св. Георги, Добрич, България

Описание: Обекта за който искам да подам сигнал свидетелства за паметник на културата и това е паметния знак - камък на входа на Градския парк, чийто надпис вече съвсем не се чете и се заличава. И това е от много години. Така ли никой не го е забелязал. Може да се подсили текста с по-тъмен цвят.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

07.05.201916:36

Уважаема г-жо Тодорова, благодарим за подадения от Вас сигнал и за направеното предложение, но паметния знак, който визирате е част от авторски архитектурен проект за консервация и реставрация на част от градския парк /старата градска градина/, който е съгласуван и одобрен от НИНКН. В този смисъл няма как да подсилим текста с по-тъмен цвят, тъй като по проект буквите са само врязани, но ще вземем мерки за тяхното почистване, а при необходимост и за цялостна промяна на архитектурното решение.


Всички видове сигнали