Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 841

Сигнал №841

Начало
10.05.2019
ID:
841

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Княз Дондуков“ 6В, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Ул. “Кн.Дондуков”2 А зад блока, неправилно паркиране на три автомобила, като за целта са нарушени чл. 33, чл.35, чл.36 от НООРПООСОС - ограждане, повреждане и унищожаване нанастилки и бордюри за които общината е инвестирала десетки хиляди левове за междублоково пространство. ОТКРАДНАТ и поставен знак “Спирането забранено” на осветителен стълб против законовите разпоредби чл. 30 от същата наредба от собствениците на паркиралите тези автомобили , живущи на адреса на сигнала.


Статус: В процес

Присъединени: 0