Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 91

Сигнал №91

Начало
23.12.2016
ID:
91

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Славянска“ 23-А, 9300 Добрич, България

Описание: ТХ4406ТХ Изоставен от повече от две години автомобил. Започнато е вече разграбването му. Автомобилът е и паркиран на продължението на тротоар.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

03.01.201714:35

Осъществена е проверка от инспектори ООС на посочения адрес. Констатирано е, че моторно превозно средство /МПС/ с рег. № ТХ 4406 ТХ не отговаря на изискванията за Излязло от употреба МПС /ИМПС/, съгласно Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич. МПС притежава заверен стикер "Гражданска отговорност" и заверен знак за "Периодичен технически преглед" за 2016 г. МПС е паркирано на паркинг и заема част от тротоарната площ. Не затруднява движението на пешеходците по тротоарната площ.


Всички видове сигнали