Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 937

Сигнал №937

Начало
06.07.2019
ID:
937

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Хан Омуртаг“ 32, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Здравейте, на посочения адрес има сграда, която се руши и е опасна за живущите наоколо. Има тухли, които падат, растителност, която не се премахва, което е предпоставка за развъждане на змии и други опасни животни. В рушащата се сграда има и прилепи. Моля да се вземат мерки.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

24.07.201911:47

Във връзка с Ваш сигнал, Ви уведомяваме следното: На 12.07.2019 г. е извършена проверка от служители на дирекция УТСК на посочения от Вас адрес. В момента на проверката се установи, че в имота има самосрутваща се сграда, целият е обрасъл в растителност, но е ограден и няма достъп на външни лица. На собственика е връчено преписание № 96/23.07.2019 г. със срок до 05.09.2019 г. да почисти, отреонтира или премахне самосрутващата сграда попадаща в същия имот. При необходимост ще бъдат предприети последващи законосъобразни действия.


Всички видове сигнали