Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 942

Сигнал №942

Начало
12.07.2019
ID:
942

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: бул. „3-ти март“, 9300 Добрич, България

Описание: Подлеза в близост до болницата по булевард "Трети март " е с провиснали кабели, стърчащи железа , нарушена цялост на стълбите. Подлеза се ползва от много хора , в близост до него и в самия подлез играят деца.


Статус: В процес

Присъединени: 0